Predikan av Ola Österbacka vid gudstjänster i Biblion och Lepplax bykyrka på fastlagssöndagen 10.2.2013. Predikan finns som text i Forum Johanneum.

Videoinspelning från gudstjänsten i Lepplax kl 15. Predikant och liturg: Ola Österbacka. På grund av kantorns sjukdom ändrades några psalmer, vilket medförde förseningar i bildspelet.

Text: Luk 18:31-43.

31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: “Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse. 32 Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De skall håna och skymfa honom, spotta på honom, 33 gissla honom och döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå.” 34 Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade.

35 När Jesus närmade sig Jeriko, satt en blind man vid vägen och tiggde. 36 Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. 37 Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi, 38 och då ropade han: “Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” 39 De som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: “Davids son, förbarma dig över mig!” 40 Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: 41 “Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: “Herre, gör så att jag kan se.” 42 Jesus sade till honom: “Du får din syn. Din tro har frälst dig.” 43 Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.