David Åkerlunds predikan vid gudstjänst i Lepplax bykyrka på fastlagssöndagen 23.2.2020. Predikotexten Joh 12:25–33 läses före predikan.

Hela gudstjänsten finns som ljudfil med stillbild på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog.

[Jesus sade:] 25 ”Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. 26 Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom.

27 Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej, det är för denna stund jag har kommit. 28 Far, förhärliga ditt namn!”

Då kom en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det, och jag ska förhärliga det igen.” 29 Folket som stod där och hörde det sade att det var åskan, andra sade att det var en ängel som talade till honom. 30 Jesus svarade: ”Den rösten kom inte för min skull, utan för er. 31 Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. 32 Och när jag blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig.” 33 Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö.