David Åkerlunds predikan på fastlagssöndagen 3.3.2019 i Settlementcentrum, Vasa. Texten (en del av evangelietexten) var Luk 18:31–34. Dagens tema: Guds kärleks offerväg.

31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: “Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. 32 Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, 33 gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå.” 34 Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade.

Hela gudstjänsten kan följas i inspelning på Youtube (oredigerad video). Texter: Jer 8:4–9; 1 Kor 13; Luk 18:31–43. Psalmer: 59; 254:4; Sionsharpan 161; 276; 275; 76;8–10.