Gudstjänst i S:t Johannes ev-luth församlings första gudstjänst i Biblion 30.11.2008. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.

Predikotext: Ps 24:7–10.

Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Ljudfilen innehåller endast predikan.