Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst på första söndagen i advent i Lepplax bykyrka 27.11.2016. Predikotext: Ef 1:3-7.