Predikan  på första söndagen i advent i Biblion 1.12.2013. Text: Luk 10:23-24. Tema: Profetiornas fullbordan.

Predikan som text på Forum Johanneum.