David Åkerlunds predikan (inleds med predikotexten) på Apostladagen, femte söndagen efter Trefaldighet, under friluftsgudstjänst i Lepplax 21.7.2019 hos H & M Ahlskog. Predikotext: Luk 5:1–11. Tema: Lärjungaskapet.

Hela gudstjänsten finns som ljudinspelning (med video) på Youtube och här nedan (tyvärr avbruten under första versen i slutpsalmen).  Kantor: Hans Ahlskog.
Texter: 1 Mos 12:1–4; 1 Tim 1:12–17; Luk 5:1–11. Psalmer:  415; 148; 423; 204; 353; 534.