David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på juldagen 25.12.2019. Text: Joh 1:1–14.

Hela gudstjänsten finns på Youtube som ljudfil med stillbild. Kantor: Hans Ahlskog.