Ola Österbackas predikan på juldagens gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa.

Följ och dela!