Predikan på julfest i Lepplax bykyrka, nyårsafton 31.12.2017, av Ola Österbacka. Text: Klag 3:22–26.

22 Det är HERRENS nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. 23 Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet. 24 HERREN är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom.

25 HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. 26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN.