Gudstjänst i Lepplax bykyrka på Kristi himmelsfärds dag 14.5.2015 kl 10. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Luk 24:49-53.

Hela gudstjänsten i denna ljudfil: