Ola Österbackas predikan på kyndelsmässodagen 2.2.2020 i Settlementcentrum, Vasa. Text: Joh 1:16–18.

16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.