Predikan av Øyvind Edvardsen på kyndelsmässodagen 5.2.2017 i Lepplax bykyrka. Predikotext: 1 Tim 6:13–16.

Hela gudstjänsten finns som mp3 här nedan. Kantor: Hans Ahlskog.
Texter: Jes 11:9–10; 1 Tim 6:13–16; Joh 1:16–18.
Psalmer: 504; 148; 54; 198; 53; 268.