Pastor Donald Patterson predikade på gudstjänsten i Lepplax bykyrka på Marie bebådelsedagen 26.3.2017. Hans predikan på engelska finns som svensk översättning i denna video. Text: Luk 1:39–45. Tema: Vem är vi?