Predikan av Ola Österbacka på gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, den 18 mars 2018. Text: Luk 1:46–55.