Predikan i Lepplax bykyrka på Marie bebådelsedag 23.3.2014 av Øyvind Edvardsen. Text: Luk 1:39-45.