Predikan över Joh 6:1-15 på midfastosöndagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 6.3.2016 kl 13.