Ola Österbackas predikan i familjegudstjänst på Mikalidagen i Settlementcentrum, Vasa. Under predikan sjöngs psalm 390, ack. Hans Ahlskog.

Hela gudstjänsten finns på Youtube (oredigerad).

Predikotext: 2 Kung 6:14–17 (avsnittet 8–17 lästes).

Då sände han dit [till Dotan] hästar och vagnar och en stor här. De kom på natten och omringade staden.

När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: ”O, min herre, vad ska vi ta oss till?” Han svarade: ”Var inte rädd! De som är med oss är fler än de som är med dem.” Och Elisha bad: ”Herre, öppna hans ögon så att han ser.” Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha.