Ola Österbackas predikan på Mikaelidagen i Settlementcentrum, Vasa, över Mark 10:13–16.

Direktsändningen bröts tyvärr i slutet av predikan men återupptogs efter ett par minuters avbrott. Därför finns två Youtubefiler från gudstjänsten: del 1 och del 2. Inspelningen ovan är ok.