Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst i Lepplax bykyrka på Mikaelidagen 29.9.2013 kl 13. Text: Upp 12:7-12, tema: Seger på grund av Lammets blod.