Predikan av Ola Österbacka i nyårsdagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 1.1.2017 kl 13. Ämne: I Jesu namn. Text: Joh 14:12–14.

Hela gudstjänsten finns i filen nedan.

Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.
Texter: Jes 43:1–3; Hebr 13:8; Joh 14:12–14 (predikotext).
Psalmer: 43; 144; 39; 257; 276; 44.