Ola Österbackas predikan på gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 9 april 2017. Text: 2 Tess 3:1–5. Ämne: Skydd mot det onda.

Hela gudstjänsten finns här:

Tema: Ärans kung på lidandets väg.
Texter: Sak 9:9–10; 2 Tess 3:1–5; Joh 12:1–8.
Psalmer: 79; 72; 85; 71; 407:5–8.