David Åkerlunds predikan på palmsöndagen 25.3.2018 i Lepplax bykyrka. Text: Joh 11:47-57.