Øyvind Edvardsens predikan på femte söndagen i fastan, passionssöndagen, 2.4.2017 i Lepplax bykyrka. Text: Ef 2:12-16.