Øyvind Edvardsens predikan på pingstdagen i Lepplax bykyrka, 9.6.2019. Text: Joh 14:23–29.

23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. 27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. 29 Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett.

Direktsändningen stördes men hela gudstjänsten finns som ljudfil. Kantor: Hans Ahlskog.
Psalmer: 111:1–5; 106; 110; 114; 111:6–8; 108. Sist sjunger söndagsskolbarnen två sånger under ledning av Ann-Sofi Lindström: Säg, vem har skapat blommorna, och Intet kan mig skilja.