Predikan av Øyvind Edvardsen på Reformationsdagen 30.10.2016 i Lepplax bykyrka. Predikotext: Upp 14:6–7.

6 Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder, 7 och han sade med stark röst: ”Vörda Gud och ge honom äran! Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”