Predikan av Øyvind Edvardsen i reformationsdagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 29.10.2017.