Predikan på reformationsdagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 27.10.2013 kl 13 av Øyvind Edvardsen. Text: Joh 8:31-36. Predikans tema: Sanningen skall göra er fria.

Predikan i textform på Forum Johanneum. Hela gudstjänsten som mp3 här: