Predikan av Øyvind Edvardsen på söndagen septuagesima i Lepplax bykyrka 17.2.2019. Predikotext: 1 Kor 9:24–27.

Hela gudstjänsten finns som ljudfil med stillbild på Youtube. I gudstjänsten medverkade kantor Hans Ahlskog och Anders Einarsson spelade trumpet.

24 Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. 25 Alla som tävlar måste ha disciplin i allt – de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. 26 Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. 27 I stället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra.