Hans Ahlskogs predikan i Lepplax bykyrka 27.1.2013. Text: Rom 3:19–26. Tema: Guds oförskyllda nåd.

Predikan som text på Forum Johanneum.