Øyvind Edvardsens predikan på septuagesima i Lepplax bykyrka 9.2.2020 utgjordes av andra delen av en temapredikan: Jesus Kristus – sann Gud och sann människa. Den första delen finns som ljudfil här.

Hela gudstjänsten finns som ljudfil med stillbild på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog.