Predikan i Biblion på Septuagesimasöndagen 16.2.2014 av Ola Österbacka. Tema: Nådelön.

Predikan som text i Forum Johanneum.