Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Vasa, den 23 juni 2019 över Hebr 11:3.

Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

Hela gudstjänsten kan ses på Youtube.