Predikan av Ola Österbacka på tacksägelsedagen. Settlementcentrum, Vasa, 17.9.2017. Tema: Lever vi, så lever vi för Herren. Ur episteltexten Rom 14:1–9:

1 Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. 2 Den ene har tro till att äta allt, den andre är svag och äter bara grönsaker. 3 Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. 4 Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt.

5 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. 6 Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. 7 Ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. 8 Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. 9 Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda.