David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen 27.5.2018. Text: Matt 28:18–20.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Hela gudstjänsten finns som ljud med stillbild på Youtube.