Predikan av Hans Ahlskog vid gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på trettondagen 6.1.2017. Predikotext: Jes 2:2–5.

Hela gudstjänsten som mp3-fil i länken nedan.

Texter: Ps 72:1–3, 10–14; 2 Kor 4:3–6; Matt 2:1–12.
Psalmer: 47; 144; 45; 478; Herren Sebaot nu bjuder (pdf, uruppförande med text av Hans Ahlskog); 53.