Predikan i Biblion på femte söndagen i fastan, 6.4.2014, av Ola Österbacka. Text: Ef 2:12-16.

Predikan som text på Forum Johanneum.