Ola Österbackas predikan vid sändning hemifrån på söndagen före domsöndagen 15.11.2020. Ämne: Insikt och gott omdöme.