Predikan av Hans Ahlskog vid gudstjänst i Biblion söndagen före domsöndag 17.11.2013. Predikotext: Mark 13:37. Tyvärr blev avslutningen kapad och kom inte med i inspelningen.