Gudstjänst i Lepplax bykyrka elfte söndagen efter Trefaldighet, 27.8.2017. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog.

Predikan finns i ljudfilen ovan. Hela gudstjänsten nedan.

Tema: Självprövning. Texter: Dan 9:4–6, 16–19; Rom 7:14–25; Matt 21:28–31 (även predikotext).
Psalmer: 337; 173; 367; 201; Lova Herren 508; 356.

[Jesus sade:] 28 ”Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå och arbeta i vingården i dag. 29 Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. 30 Sedan kom mannen till den andre och sade samma sak. Han svarade: Ja, herre. Men han gick inte. 31 Vem av de två gjorde faderns vilja?” De svarade: ”Den förste.”

Jesus sade till dem: ”Jag säger er sanningen: Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike.”