Predikan på adertonde söndagen efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Vasa. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Text: Matt 13:44–46.

44 Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern.
45 Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. 46 När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den.

Hela gudstjänsten finns som ljud i följande länk. Texter: Ords 2:1–10; Rom 10:1–13; Matt 13:44–46. Gudstjänstens tema: Det viktigaste i livet.
Psalmer: 542; 145; 419; 202; SH 307; SH 267.