Gudstjänst i Lepplax bykyrka tredje söndagen i advent, 11.12.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herrens vägröjare.

Texter: Jes 51:2–5; 2 Petr 1:19–21 (även predikotext); Matt 11:11–19.
Psalmer: 14; 302; 198:5–7; 5; 3.

Hela gudstjänsten finns i följande ljudfil:

Predikotext: 2 Petr 1:19–21:

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.