Predikan på Alla helgons dag i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, 5.11.2016, över temat: Salig i förföljelsen, Ola Österbacka.

Hela gudstjänsten som mp3-fil (psalmerna är avkortade):

Texter: Jes 25:6–9; Upp 7:9–17; Matt 5:1–12.
Psalmer: 585:1–2; 568:9; 130; Sionsharpan 523; 423; 574.