Gudstjänst i Lepplax bykyrka 26.11.2017. Tema: Yttersta domen. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog.

Ljudfilen ovan innehåller endast predikan över Joh 5:22–29. Hela gudstjänsten nedan.
Övriga texter: Mal 4:1–2, 1 Kor 15:22–28.
Psalmer: 352; 145; 136; 257; 351; 135:8–9.