Predikan i Lepplax bykyrka på Kristi förklarings dag 30.7.2017 av David Åkerlund: Text: Joh 13:31–32.

Hela gudstjänsten finns som mp3 här nedan. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Kristi härlighet. Festserie.

Texter: 2  Mos 31:1–15; 2 Kor 12:2–10; Joh 13:31–32.
Psalmer: 509; 144; 120; 196; 122; 121.