Predikan över Psalm 90 av Øyvind Edvardsen på söndagen före domsöndag 19.11.2017 i Lepplax bykyrka.

Hela gudstjänsten kan höras i nedanstående ljudfil. Kantor: Hans Ahlskog.
Texter: Mal 3:13–18; Fil 1:3–11; Luk 12:35–40.
Psalmer: 134; 145; 571; 137:1–3, 4–5; 576.