Föredrag av Øyvind Edvardsen på reformationens 500-årsjubileumsdag i Lepplax bykyrka 28.10.2017.