Ola Österbackas föredrag vid reformationsjubileum i Lepplax bykyrka 28.10.2017. Den fullständiga rubriken: Reformationen under hot – tiden efter Martin Luther till Konkordieboken 1580.

Pdf-dokumentet innehåller hela föredraget. Bilagor:

Esitys suomeksi, käännös: Jukka Söderström.