Øyvind Edvardsens andra reformationsföredrag i Lepplax bykyrka 4.10.2015. Ämne: påvekyrkan och jämförelser mellan kyrkorna i öst och väst.