Det första föredraget i serien Reformationsföredrag, som hålls av Øyvind Edvardsen en gång per månad i Lepplax bykyrka.